Geschiedenis van de Romaanse talen!

latijn-leren-taalcursus-thuisstudie

Wanneer men één van de taalcursussen Frans, Italiaans, Spaans of Portugees volgt. Dan leert men een Romaanse taal. Deze talen stammen af van één van de Italische talen. Het Latijn, eigenlijk het vulgaire Latijn. Deze taal werden door de Romeinen verspreid over Europa waardoor Latijn de algemene voertaal werd van West Europa.

Vulgaire Latijn

Het Latijnse alfabet was gebaseerd op het Etruskische alfabet, dat op zijn beurt weer was gebaseerd op het Griekse alfabet. Alhoewel bestaande Latijnse literatuur bijna volledig uit Klassiek Latijn bestaat was de geschreven versie van het Latijn een kunstmatig en zeer gestileerde en gepolijste literaire taal uit de 1e eeuw voor Christus.

De gesproken variant van de taal in het Romeinse Rijk was het vulgaire Latijn, die aanzienlijk verschilde van het Klassiek (geschreven) Latijn in grammatica, woordenschat, en ook uiteindelijk in de uitspraak.

Evolutie van de Romaanse talen

Door de uitbreiding van het Romeinse Rijk werd het Latijns over heel Europa verspreid, en het vulgaire Latijn evolueerde in dialecten op verschillende plekken in Europa.
Heel geleidelijk en door het lange bestaan van het Romeinse Rijk ontstonden de vele verschillende eigenschappen, klanken en woorden van de Romaanse talen.

Romaanse-talen-geschiedenis-latijn

“Rome” de oorsprong van het Latijn, de basis van de Romaanse talen.

 

Latijns is een dode taal

Het Latijns is een dode taal met zeer weinig sprekers. Vandaag de dag wordt het Latijn gebruikt als het Kerklatijn, de traditionele taal van de Rooms-Katholieke Kerk en de officiële taal van het Vaticaan. Daarnaast heeft het door de eeuwen heen een belangrijke rol gehad in West-Europa als de lingua franca, een internationale taal van de wetenschap en diplomatie. Uiteindelijk is het Latijn verdrongen door de Franse taal in de 19e eeuw en het Engels in de 20e eeuw. Latijns wordt wel nog intensief gebruikt in de religieuze, juridische en wetenschappelijke terminologie. De schatting is dat 80% van alle wetenschappelijke Engelse woorden direct of indirect afgeleid zijn uit het Latijn.

 

Aanbod taalcursussen Latijn als thuisstudie vergelijken

Wanneer u interesse heeft in een Latijnse taalcursus als thuisstudie vindt u hier onderstaand het aanbod van cursussen op deze website.

 

Taalverwantschap Romaanse talen.

Onderstaande tabellen laat de onderlinge taalverwantschap zien van de Romaanse talen.
Diverse woorden en werkwoorden uit het Frans, Italiaans, Spaans en Portugees zijn weergegeven en komen voort uit het vulgaire Latijn en hebben dus een evolutie ondergaan.

Woorden

Nederlands Frans Italiaans Spaans Portugees
boek le livre il libro el libro o livro
man l’homme l’uomo el hombre o homem
hart le coeur il cuore el corazón o coração
neus le nez il naso la nariz o nariz
oog l’oeil l’occhio el ojo o olho
vader le père il padre el padre o pai
moeder la mère la madre la madre a mãe
paard le cheval il cavallo el caballo o cavalo
één un uno uno um
twee deux due dos dois
drie trois tre tres três
vier quatre quattro cuatro quatro

 

Werkwoorden

Nederlands Frans Italiaans Spaans Portugees
zijn être essere estar estar
hebben avoir avere haber haver
doen faire fare hacer fazer
willen vouloir volere querer querer
kunnen pouvoir potere poder poder

Roemeens

Het Roemeens onderscheidt zich van de andere Romaanse talen omdat deze een andere taalevolutie kent dan de traditionele vier stromingen. Bovendien is 10 tot 15% van de Roemeense woorden van Slavische oorsprong. Het Romaanse karakter in de taal daarentegen overheerst wel.