Dementie­verpleegkundige

Placeholder

Waar is deze Opleiding Dementieverpleegkundige | Avans+ te volgen?

Opleiding Dementieverpleegkundige | Avans+ opleiding of thuisstudie kan men volgen bij Avans+.
Avans+ is toonaangevend in de verbetering van prestaties van mensen en organisaties. Avans+ coacht u om uw ambities en die van uw organisatie waar te maken.

De (klassikale) opleiding, cursus of thuisstudie wordt u aangeboden door Avans+ voor:

5.295,00

Direct naar Avans+

Soortgelijke opleidingen bekijken van andere aanbieders:


Bekijk opleidingen, cursussen en thuisstudies op sleutelwoord:

,

Product Description

_opleiding-thuisstudies-vergelijken

Dementieverpleegkundige

Als gevolg van de toenemende co-morbiditeit bij dementie en vernieuwde opvattingen over het vak verpleegkunde zijn verpleegkundigen bij uitstek competent om de regievoering over de zorg aan de cliënt met dementie en diens naast(n) te regisseren. Verpleegkundige zorg richt zich niet meer alleen op ziekte en zorg maar gaat uit van ‘positieve gezondheid’. Hierbij worden de cliënt en diens naaste(n) ondersteund en versterkt in zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie ten aanzien van het leren omgaan met de ziekte, met behoud van kwaliteit van leven en met als doel zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen.

Dementieverpleegkundigen regisseren het gehele zorgtraject. Zij zijn gespecialiseerd in dementiezorg in de eerste lijn en kunnen de rol van ketenregisseur en adviseur op zich nemen. Zij signaleren vroegtijdig co-morbiditeit, stemmings- en gedragsproblemen en mogelijke overbelasting van mantelzorgers en zijn in staat hier adequaat op te anticiperen, zodat uitstel van opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen mogelijk wordt. De dementieverpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naaste(n), voert regie over het gehele zorgtraject, richt zich op doelmatigheid en toekomstbestendigheid en voorkomt stapeling van interventies door afstemming te realiseren in het gehele integrale zorgtraject. Er wordt nauw samengewerkt met de professionals die de dagelijkse zorg, de behandeling en welzijnsactiviteiten coördineren.

Doelgroep

Voor de opleiding tot dementieverpleegkundige dien je te beschikken over een hbo-v-diploma. Voor de opleiding Dementiezorg dien je te beschikken over een hbo werk- en denkniveau. Een toelatingsassessment maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Voor beide opleidingen geldt dat je BIG-geregistreerd dient te zijn. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die verpleegkundigen op hbo-niveau inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling.

Werkvorm

De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

Het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen. Indien je de gehele opleiding volgt, wordt voorafgaand aan het traject een assessment afgenomen. De uitkomsten van het assessment wordt getoetst aan de CanMEDS-competenties en -rollen van de V&VN Dementieverpleegkundige uit 2017. De leerlijn communicatie in relatie tot de behandelde thema’s loopt als een rode draad door de opleiding heen.

Resultaat

Na het volgen van beide opleidingstrajecten ben je in staat om op een succesvolle en professionele manier invulling te geven aan jouw functie als dementieverpleegkundige: door de cliënt en diens naaste(n) centraal te stellen, zorg op maat en kwaliteit te bieden en eindverantwoordelijkheid voor de zorg en het zorgtraject te dragen.

 

Additional Information

Naam Opleider:

Avans+

Volledige Prijs:

5295

Cursusduur:

10maanden

Opleidingsniveau:

Diploma/Certificaat:

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Dementie­verpleegkundige”